Tvarumo politika

KOKYBĖ

 

Atsakinga ir tvari veikla - tai mūsų organizacijos kasdienybė, mūsų realūs siekiai kasdieniniuose procesuose, nes mums rūpi kaip verslas, aplinka ir žmonės gyvens rytoj. Mums labai svarbūs mūsų klientai ir jų savijauta, todėl stengiamės užtikrinti maksimalią paslaugos kokybę, nes tik kokybiškas darbas užtikrina klientų pasitenkinimą ir paslaugos tęstinumą. Savo veikloje esame įdiegę dvigubą Kokybės kontrolės sistemą ir apsirašę tai savo vidiniuose dokumentuose. Tai leidžia užtikrinti aukščiausią mūsų teikiamos paslaugos kokybę, susitelkti ties kliento poreikiais ir kasdien palaikyti klientą tenkinančią švarą jo patalpose. Savo veikloje naudojame tik sertifikuotus ir visuomenės sveikatos centre registruotus produktus, naudojame naujausią įrangą ir naujausias technologijas, analizuojame ir reguliuojame paslaugai atlikti reikalingų priemonių sunaudojimą, daug dėmesio skiriame paslaugos proceso valdymui ir monitoringui. Savo veiklos analizei, paslaugos kontrolei, greitam nustatytų paslaugos trūkumų pašalinimui ir suvaldymui, naudojame pritaikytus mūsų veiklai IT sprendimus - esame įsidiegę SERFY paslaugos valdymo programą. Savo veikloje esame sertifikuoti pagal kokybės vadybos standartą ISO 9001. Visa tai leidžia sukurti mūsų klientams pridėtinę vertę, ir užtikrinti jiems geriausią kainos ir kokybės santykį.

 

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS

 

Vykdydami savo veiklą, remiamės tarptautiniu mastu pripažintomis žmogaus teisėmis. Kasdieniniame darbe santykiuose su darbuotojais vadovaujamės LR galiojančiu darbo kodeksu bei 2017 m. mūsų organizacijoje įdiegta Socialine politika. Mums svarbu, kad mūsų darbuotojai jaustųsi saugiai, būtų nuolat motyvuoti bei gerbiami ne tik mūsų įmonės vadovybės, bet ir klientų, kurių patalpose mūsų darbuotojai dirba, neatsižvelgiant į jų lytį, išsilavinimą, odos spalvą, ekonominę padėtį, neįgalumą, religinius įsitikinimus ar seksualinę orientaciją. Nuolat skatiname dialogą tarp darbuotojo ir darbdavio, nes tik konstruktyvus tarpusavio bendradarbiavimas užtikrina verslo tęstinumą, kuria vertę klientams ir darbuotojams. Nuolat rūpinamės darbuotojų sveika ir saugia darbo aplinka, įvertiname galimus pavojus ir imamės priemonių tiems pavojams pašalinti. Darbuotojus atsakingai aprūpiname asmeninėmis saugos priemonėmis, siekiame, sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe riziką iki mažiausios. Darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti ir valdyti esame sertifikuoti pagal OHSAS 18001 standarto reikalavimus.

 

APLINKOSAUGA

 

Aplinkosauga – vienas iš pagrindinių įmonės tvarios veiklos aspektų, kuris skatina mus įdiegti priemones ir atlikti veiksmus, kurie užtikrintų saugią ir sveiką aplinką mums ir ateinančioms kartoms. Mūsų organizacija nuolatos investuoja į naujų, draugiškų gamtai ir aplinkai įrankių ir įrangos įsigijimą, savo veikloje didina ekologiškų priemonių naudojimą. Remdamiesi ISO 14001 standarto ir turimo sertifikato pagal šį standartą reikalavimais, pastoviai nustatome savo veikloje reikšmingus aspektus gamtai ir įsipareigojame juos kiekvienais metais mažinti. Atsakingai rūšiuojame atliekas, mokome ir skatiname tą daryti ne tik savo darbuotojus, bet ir klientus, kas leidžia jiems sumažinti atliekų kiekius, sutaupyti atliekų išvežimo kaštus, skatina atsakingą vartojimą bei atsakingą požiūrį į gamtą.

 

VERSLO ETIKA

 

Verslo etika – neatskiriama mūsų organizacijos dalis, kuria remiamės kasdieninėje savo veikloje. Tiek įmonės vidinėje, tiek išorinėje komunikacijoje, remiamės aukštais moralės principais, su partneriais kuriame santykius, kurie grindžiami sąžiningumu, teisingumu, pasitikėjimu ir įsipareigojimų vykdymu. Suvokiame, kad privalome atsakyti už savo veiksmus, atsižvelgti į visuomenės poreikius, prisidėti prie aplinkos išsaugojimo, socialinės plėtros, todėl elgiamės atsakingai, veikiame garbingai, netoleruojame jokių korupcijos, kyšininkavimo ar nesąžiningo bendradarbiavimo apraiškų, rūpinamės aplinka, savo įvaizdžiu, darbuotojais bei visuomene. Integruojame verslo etikos principus į visas savo veiklos sritis, tuo sukurdami įmonės vidinę kultūrą, kuri motyvuoja mūsų darbuotojus priimti etiškus sprendimus bei laikytis etikos normų, kuria didesnę kiekvieno darbuotojo socialinę atsakomybę bei gerina mūsų įmonės įvaizdį.

 

TVARŪS FINANSAI

 

Tvarkydami savo finansus, vadovaujamės Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, sąžiningai mokame mokesčius valstybei, laiku atsiskaitome su savo darbuotojais bei tiekėjais. Savo veikloje siekiame tvarios finansinės veiklos, nes tik stabili finansinė situacija užtikrina tinkamą atsiskaitymą su darbuotojais bei partneriais, leidžia užtikrinti finansinę grąžą akcininkams. Pasirinkdami partnerius, vadovaujamės skaidrumo principais, nesiekiame nesąžiningos naudos sau, laikomės bendradarbiavimo principų. Stabili finansinė situacija leidžia užtikrinti nuolatinį įmonės augimą, investicijas į naujas technologijas bei tvarumo palaikymą.

Į viršų

Susisiekime!