Tvarus verslas – tai ne tik aplinkosauga

2021-10-25

Šiandien vis daugiau įmonių skiria dėmesio tvariam vystymuisi. Vitaresta – ne išimtis. Atsakinga ir tvari veikla – organizacijos prioritetas, nes mums rūpi, kaip atrodys aplinka, kurioje gyvename, kaip gyvuos verslas, kaip jausis mūsų klientai. Todėl stengiamės užtikrinti maksimalią paslaugos kokybę, remdamiesi įvairiais tvaraus vystymosi ir plėtros principais.

Kokybės standartai

Vitaresta visada siekia teikti aukščiausios kokybės paslaugas, todėl itin daug dėmesio skiria kokybės standartų diegimui ir kontrolei. „Mano manymu, tokia bendrovės pozicija verčia darbuotojus tobulėti, pasitempti ir siekti pačių geriausių rezultatų, kurie priklauso tiek nuo darbuotojų, tiek nuo darbo organizavimo“, – pasakoja objektų vadybininkė Dalia Funkienė.

Savo veikloje Vitaresta taiko dvigubą kokybės kontrolės sistemą – tai leidžia užtikrinti aukščiausią teikiamos paslaugos kokybę, susitelkti ties kliento poreikiais ir kasdien palaikyti klientą tenkinančią švarą jo patalpose. Kaip tai vyksta? Kokybės kontrolė vykdoma dviem etapais – objekto vadybininkai patikrina patalpų tvarkytojų bei teritorijos prižiūrėtojų darbą, o kokybės vadovės kontroliuoja objekto vadybininkų darbą. „Praktikoje taikome INSTA 800 standartą. Mūsų įmonės kokybės vadovai yra išklausę INSTA 800 standarto mokymus ir turi specialius kvalifikacijos sertifikatus, todėl gali profesionaliai atlikti kokybės auditą. Vitarestos vidinė kokybės kontrolės sistema, kuria naudojamės tikrindami objektų švarą, taip pat yra pagrįsta INSTA 800 standarto principais, tad prisitaikyti prie besikeičiančių klientų poreikių nėra sudėtinga“, – patikina Vitarestos direktorė Rasa Petrovė.

Įmonėje naudojami tik sertifikuoti ir visuomenės sveikatos centre registruoti produktai, naujausia įranga bei naujausios technologijos. Daug dėmesio skiriama reikalingų priemonių sunaudojimo analizei, paslaugos proceso valdymui ir monitoringui. Operatyviam paslaugos proceso valdymui, greitam reagavimui į užfiksuotus trūkumus, proceso stebėjimui ir kontrolei Vitarestoje naudojama paslaugos valdymo programa SERFY.

Socialinė atsakomybė

Siekiant užtikrinti komfortišką darbo aplinką ir geras darbo sąlygas, Vitaresta itin daug dėmesio skiria įmonėje dirbantiems žmonėms bei jų poreikiams. „2017 m. organizacijoje įdiegėme Socialinę politiką, kurios principais vadovaujamės vykdydami savo veiklą. Mums svarbu, kad mūsų darbuotojai jaustųsi saugiai, būtų nuolat motyvuoti bei gerbiami ne tik mūsų įmonės vadovybės, bet ir klientų, kurių patalpose mūsų darbuotojai dirba, neatsižvelgiant į jų lytį, išsilavinimą, odos spalvą, ekonominę padėtį, neįgalumą, religinius įsitikinimus ar seksualinę orientaciją“, – vieningai teigia Vitarestos administracija. Komandoje skatinamas lygiavertis bendravimas tarp darbuotojo ir darbdavio, dalijimasis problemomis ir operatyvus jų sprendimas. Darbuotojai yra aprūpinami saugos priemonėmis, rūpinamasi jų saugia darbo aplinka bei visuomet atsižvelgiama į galimus pavojus. „Darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti ir valdyti esame sertifikuoti pagal ISO 45001 standarto reikalavimus“, – patikina įmonės vadovė.

Dėmesys ekologijai

Aplinkosauga – vienas iš pagrindinių įmonės tvarios veiklos aspektų. Vitarestoje siekiama užtikrinti saugią ir sveiką aplinką mums ir ateinančioms kartoms, todėl stengiamasi maksimaliai taupyti išteklius, o turimas žaliavas panaudoti efektyviai ir naudingai. „Mūsų organizacija nuolatos investuoja į naujų, draugiškų gamtai ir aplinkai įrankių ir įrangos įsigijimą, savo veikloje didina ekologiškų priemonių naudojimą. Atsakingai rūšiuojame atliekas, mokome ir skatiname tą daryti ne tik savo darbuotojus, bet ir klientus – tai leidžia jiems sumažinti atliekų kiekius, sutaupyti atliekų išvežimo kaštus, skatina atsakingą vartojimą bei atsakingą požiūrį į gamtą“, – pasakoja R. Petrovė. Jos kolegė papildo, jog visada atsižvelgiama ir į klientų pateikiamas aplinkos apsaugos nuostatas. „Pavyzdžiui, ne visur vandenį po plovimo galima pilti į kanalizaciją, reikia prisiderinti prie kliento atliekų utilizavimo ir šalinimo numatytų sistemų“, – paaiškina Vitarestos direktorė kokybei Nomeda Valaitė.

Skaidraus verslo principai

Tiek įmonės vidinėje, tiek išorinėje komunikacijoje vadovaujamasi aukštais moralės principais. „Su partneriais kuriame santykius, kurie grindžiami sąžiningumu, teisingumu, pasitikėjimu ir įsipareigojimų vykdymu. Netoleruojame jokių korupcijos, kyšininkavimo ar nesąžiningo bendradarbiavimo apraiškų, rūpinamės aplinka, savo įvaizdžiu, darbuotojais bei visuomene“, – teigia Vitarestos atstovai. Įmonės prioritetas – skaidri ir tvari finansinė veikla, kurios pagrindas yra mokesčių valstybei mokėjimai bei sąžiningas atsiskaitymas su darbuotojais ir tiekėjais. Stabili finansinė situacija leidžia užtikrinti nuolatinį įmonės augimą, investicijas į naujas technologijas bei tvarumo palaikymą.

Į viršų

Susisiekime!